XII Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej 2019

9 czerwca br. odbyła się w naszej parafii XII edycja Przeglądu Chóralnej Pieśni Sakralnej. Inicjatywa ta od samego początku jest prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Skarżysku.

Przegląd ma na celu popularyzację muzyki sakralnej we współczesnym świecie. Do udziału w dwunastej już edycji zgłosiły się cztery chóry: Chór „Adoramus” z Radomia-Idalina, Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy, Chór Parafialny „Fermata” z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu oraz Chór „Senior”, działający przy Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica.

Wszystkich zgromadzonych powitał Proboszcz naszej Parafii ks. Kanonik Jan Kularski. Przegląd poprowadził Roman Wojcieszek. Zachęcił wszystkich do zasłuchania się w głębię muzyki sakralnej i przypomniał cytat ze św. Augustyna: Kto śpiewa, dwa razy się modli.

Przed częścią konkursową z krótkim recitalem wystąpił nasz parafialny chór Sursum Corda. Chórzyści wykonali między innymi utwory: Serc Królu, Panie, pozwól mi płakać, Bogurodzica, Królowi Wieków. Dyrygował jak zawsze Pan Teodor Ireneusz Gołąbek.

     Chórzyści przygotowali trzy utwory z różnych epok. W jury zasiedli: ks. prof. Andrzej Zarzycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Karolina Opałko
 z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
w Skarżysku – Ewa Krakowiak, oraz Monika Walczak – nauczyciel w tejże placówce.

Jako pierwszy zaprezentował się Chór „Fermata” z Szydłowca pod batutą organisty Zbigniewa Matli. Usłyszeliśmy utwory: Tylko ty, o Panie (ks. J. Kochański), Panie miłosierny (F. Schubert) oraz Ojcze z niebios (S. Moniuszko).

Jako kolejny wystąpił chór „Adoramus” z Radomia, którym dyrygował Franciszek Siwy. Wykonano pieśni: Ave Maria, Gaude Mater Polonia oraz Nieście chwałę mocarze.

Trzeci w kolejności zaśpiewał Chór Nauczycielski „Canto” pod batutą Karola Sionka.
W ich wykonaniu można było usłyszeć utwory: Zdrowaś bądź Maryja, Modlitwa o pokój
oraz Laudate Dominum.

Jako ostatni wystąpił Chór „Senior”, którym dyrygowała Natalia Nastiuk. Chórzyści zaśpiewali następujące pieśni: Wnijdę Panie, Przychodzisz Panie, Schowaj mnie.

Po części konkursowej jury udało się na naradę, a w tym czasie, zwyczajem lat ubiegłych, z koncertem galowym wystąpił ubiegłoroczny laureat Przeglądu – Chór Katedralny p/w św. Cecylii z Kielc pod batutą Mariusza Bednarza. Chórzyści wykonali kilka utworów z różnych epok. Publiczność nagrodziła chórzystów gromkimi brawami.

W tegorocznej edycji przeglądu trzecie miejsce zajął chór „Fermata” z Szydłowca. Miejsce drugie przyznano Chórowi „Adoramus” z Radomia. Laureatem pierwszego miejsca został Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ uhonorowało także Pana Teodora Ireneusza Gołąbka i Chór Sursum Corda za wiele lat dzielenia się ze wszystkimi pięknem muzyki sakralnej.

Tegoroczną edycję Przeglądu – zgodnie z dwunastoletnią tradycją –  zakończyła pieśń „Christus vincit” w wykonaniu wszystkich chórzystów.