Przyjęli Ducha Świętego

16 maja 2019 roku w  naszym kościele parafialnym miała miejsce doniosła uroczystość. Podczas wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Dary Ducha Świętego przyjęło 212 osób z gimnazjum i klas ósmych.

Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodych ludzi przygotowywali księża: Ksiądz Konrad Resiak oraz Ksiądz Zbigniew Hendel. Młodzież zadbała o oprawę liturgiczną, stroną muzyczną uroczystości zajęła się niezawodna schola z naszej parafii pod kierunkiem Pani katechetki Małgorzaty Malik i księdza Konrada. W Eucharystii połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania uczestniczyli, obok naszego Księdza Proboszcza, także księża z całego dekanatu na czele z Księdzem Dziekanem Jerzym Karbownikiem.

Młodzież z uwagą wysłuchała homilii w której Ksiądz Biskup przypomniał o sposobach przychodzenia Boga do człowieka, począwszy od daru stworzenia, poprzez Słowo Boże, aż do rzeczywistości Kościoła i sakramentów. Uczulił słuchaczy, że to oni sami pokazują obraz Kościoła w dzisiejszym świecie – „Jeśli chcecie zobaczyć jaki jest Kościół, po powrocie do domu spojrzyjcie w lustro. To jest właśnie Kościół. Wy sami” – powtarzał. Tym samym podkreślił odpowiedzialność i wezwanie do dawania świadectwa wiary na miarę dojrzałego chrześcijanina. Twórczo i chętnie dialogował ze zgromadzoną młodzieżą.

Oby powtarzane przez bierzmowanych słowa: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” znalazły potwierdzenie w ich codzienności, przeżywanej zawsze w wierności Bogu i z miłością wobec bliźnich.

Obecność Biskupa Henryka w naszej parafii była także okazją, aby gospodarz diecezji poświęcił wyremontowane prezbiterium. Cieszymy się, że nasz kościół znów wypiękniał i może nadal służyć modlitwie, budowaniu bliskości z Jezusem Chrystusem i między wszystkimi członkami rodziny parafialnej.