Schola

Schola dziecięca

10  W parafii NSJ istnieją dwie schole – młodsza i starsza. W scholii młodszej śpiewają dzieci ze szkoły podstawowej. Próby odbywają się w każdą sobotę o godzinie 11.00. Schola młodsza śpiewa w każdą niedzielę na mszy św. dla dzieci o godzinie 11.45
Do scholii starszej należy młodzież głównie gimnazjalna i licealna. Próby odbywają się w soboty o godz. 12.00, natomiast swoim śpiewem ubogacają liturgię na mszy św. młodzieżowej w każdą niedzielę o godzinie 10.30. 
Oprócz wspólnego śpiewu, dzieci uczestniczą w różnych zabawach oraz wyjazdach integracyjnych. Udział w scholii to okazja dla dzieci i młodzieży, aby bardziej związać się z parafią, a także możliwość  ubogacenia liturgii msza św. Opiekunem scholi zarówno młodszej jak i starszej jest ks. Konrad Resiak.