Ministranci

_DSC0850Ministranci młodsi

 W naszej parafii służbę liturgiczną pełnią chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Początkowe spotkania mają charakter wprowadzający dopiero po okresie kandydatury zostają oni uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta i przyjęci w poczet kandydatów. Dokonuje tego zwykle ksiądz proboszcz lub ksiądz opiekun.
Obecnie grupa ministrantów młodszych liczy 28 chłopców. Zebrania ministrantów odbywają się raz w tygodniu w sobotę o godz. 11.00 pod kierunkiem ks. Zbigniewa Hendla. Podczas zbiórek ministranci przygotowują się do różnych uroczystości, by jak najlepiej wypełnić powierzone im zadania. Swoją posługę wypełniają według ustalonych wspólnie reguł. Ministranci obejmują stała posługę, a często konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła).
Do obowiązków ministranta należy: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów, pełnienie asysty podczas Eucharystii, dzwonienie dzwonkami, czytanie Słowa Bożego oraz udział w nabożeństwach. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.