Chór

_DSC6354                        Chór parafialny „Sursum Corda”


  Początki chóru sięgają 1933 r. Ówczesny organista parafii NSJ Wincenty            Wojciechowski prowadził niewielką liczebnie scholę, ucząc jednocześnie w szkole  podstawowej. W tym czasie istniał przy Państwowej Fabryce Amunicji chór,  dyrygowany przez Bargiela. Po jego wyjeździe z miasta część chórzystów    przyszła do Wojciechowskiego, który stworzył chór kościelny z ich połączenia z  młodymi 12, 14-letnimi uczennicami. W tym czasie w kościele były już      zainstalowane organy.
 W czasie okupacji chór nie zawiesił swojej działalności, mimo, że naziści nie pozwalali na przeprowadzanie prób. Pod koniec wojny chór zasiliły osoby, które opuściły Warszawę po powstaniu 1944 r. (muzycy, śpiewacy). Wpłynęło to na znaczne podniesienie poziomu chóru.  Mimo różnych trudności w okresie powojennym chór funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Po jego przejęciu przez Teodora Gołąbka w 1959 r. chór liczył 22 osoby (z czego śpiewało 18 osób). Proboszczem w parafii był ks. Jan Oracz, który wielokrotnie wspierał chór w trudnych czasach. Jego obecna nazwa zrodziła się blisko 40 lat temu właśnie w kryzysowym momencie, kiedy groził mu rozpad z powodu zmniejszenia się liczby chórzystów. Jeden z księży pracujących w parafii powiedział do chórzystów: „Nie bójcie się, Sursum Corda, w górę serca”. Jak się później okazało, użyta po raz pierwszy podczas uroczystości na Wykusie nazwa szybko się przyjęła. Skład członków chóru podlega ciągłym rotacjom. W szczytowym momencie sięgał 50 –ciu członków, a obecnie chór liczy 32 osoby. Najstarsi stażem aktywni chórzyści to Wiesława Waśkowska (śpiewa w chórze od 62 lat) oraz Eugeniusz Łysik (59 lat). Rekordzistką była zmarła w 2007 r. Maria Kaczanowska śpiewająca w chórze przez 72 lata (od początku jego powstania mając wówczas 12 lat).


Repertuar chóru stanowią przede wszystkim wielogłosowe pieśni liturgiczne. Oprócz tego chór wykonuje pieśni chóralne skomponowane m. in. przez Beethovena, Mozarta, Verdiego czy Moniuszki. Przez szereg lat, w czasie szykanowania Kościoła w Polsce, chór nie miał możliwości koncertowania. Sytuacja zmieniała się powoli dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy miały miejsce konsekracje nowo wybudowanych skarżyskich kościołów. W latach późniejszych chór koncertował w wielu kościołach w Polsce jak i poza granicami kraju (Lwów, Drezno, Wilno), otrzymując wiele wyróżnień, dyplomów i nagród. 


Od 1982 r. wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w miesiącu czerwcu na Wykusie, w miejscu postoju i walk zgrupowania AK dowodzonego przez Jana Piwnika „Ponurego” oraz Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Wyrazem podziękowania dla chóru za uczestnictwo w uroczystościach było wręczone przez por. Zdzisława Rachtana ps. Halny, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i "Nurt”, odznaczenie „Przyjaciel Wykusu”.
Chór uczestniczył także w ostatnim dniu powtórnych uroczystości pogrzebowych Piwnika jakie odbyły się 10 – 12 czerwca 1988 r. Przekształciły się one w manifestację wolności, w której na placu w Wąchocku podczas mszy św. kończącej uroczystości, zgromadziło się ok. 50 tys. ludzi. Mszę św. celebrował kard. Henryk Gulbinowicz, a wraz z nim biskupi, zakonnicy i księża. 
Chór „Sursum Corda” brał także siedmiokrotnie udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej organizowanym Skarżysku – Kamiennej w miesiącu październiku przez Klub Inteligencji Katolickiej. 
Ważnym dla chóru wydarzeniem był udział 2 lipca 2005 r. w koronacji wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium MBO w Skarżysku – Kamiennej. 

W 2006 r. chór został dwukrotnie zaproszony do uczestnictwa w uroczystych mszach św. odprawianych na Św. Krzyżu:
rozpoczynającej uroczystości Millenium Św. Krzyża (w dniu 29 kwietnia),
w intencji władz samorządowych z całej Polski celebrowanej przez Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa (w dniu 10 września).
W 2008 r. chór otrzymał w kategorii kultura statuetkę Powiatowe Dęby, przyznaną przez Kapitułę Konkursową funkcjonującą przy Skarżyskim Powiecie. 


Cotygodniowe próby chóru odbywają się w czwartki o godz. 19.00.