Zgromadzenie sióstr Najświętszego Imienia Jezus

 

Zgromadzenie sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych


 1Jest zgromadzeniem bezhabitowym utworzonym na prawach papieskich  w dniu 10 grudnia 1887 r. w Warszawie, którego założycielem był  błogosławiony Honorat Koźmiński – kapucyn, a współzałożycielką Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Głównym celem zgromadzenia jest chwała Boża i usilne dążenie do doskonałej miłości Boga i bliźniego na drodze ślubowanych rad ewangelicznych oraz odrodzenia pod względem religijnym środowiska. Najbardziej charakterystycznym elementem w duchowym charyzmacie zgromadzenia jest poświecenie się za wolność i rozwój  Kościoła na całym  świecie dokonywana przy wieczystej profesji oraz modlitwa za kapłanów. Duchowość zgromadzenia wyraża godło, którym jest krzyż a na nim Hostia z wyrytymi literami IHS. Obecnie około 200 sióstr pracuje w 20 placówkach w Polsce i 6 za granicą. Zgromadzenie prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum, 4 przedszkola, siostry pracują w szpitalach, w szkole jako nauczycielki, katechetki, zakrystianki, organistki oraz  w kancelarii i w instytucjach państwowych.
Dom w Skarżysku – Kamiennej, w którym mieszkają siostry na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  powstał w 1938 r. i istniał do 1942 r., a w 1947r. wznowił swoją działalność.
Obecnie Wspólnota liczy 5 sióstr w różnym wieku. Kapelanem zgromadzenia jest ks. Zbigniew Hendel.