Straż Honorowa

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego

2 Celem członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wynagradzanie modlitwą w każdej godzinie doby Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy własne i świata. Parafialna wspólnota Straży Honorowej NSPJ reaktywowana została 1 listopada 1985 r. z inicjatywy dwóch nestorek bractwa: Ewy Kołodziejskiej (urodzona w 1900 r., zmarła w 1999 r.) oraz Eugenii Winerowicz, które były członkiniami jeszcze przedwojennej wspólnoty. Na przeszkodzie działalności bractwa utworzonego w 1929 r. stanęła najpierw II wojna światową, a później władze komunistyczne. W czasie gdy wspólnota obchodziła 20 rocznicę działalności od czasu reaktywowania, skupiała ponad 100 członków. Aktualnie jest to 91 osób, przy czym od momentu odnowienia łącznie należało 146. Zelatorką jest od momentu reaktywacji bractwa Jolanta Zbroja.

Wspólnota bierze czynny udział w życiu parafii poprzez:

  • uczestnictwo w procesjach liturgicznych, uroczystościach patriotycznych i pogrzebowych wraz ze sztandarem Arcybractwa,
  • organizację zbiórek na cele charytatywne,
  • uczestnictwo w adoracjach (w Wielki Czwartek, w pierwsze piątki miesiąca i nabożeństwie czterdziestogodzinnym),
  • uczestnictwo w ogólnopolskich pielgrzymach Arcybractwa,
  • rozprowadzanie prasy katolickiej.

Opiekunami wspólnoty byli ks. Zbigniew Tuchowski (1985 – 1990), ks. Marek Danek (1991 – 1992), ks. Marian Baranowski (1992 – 1995), ks. Władysław Nowak (1995 – 1998), ks. Tadeusz Borowski (1998 – 2002), ks. Stanisław Kwiatkowski (2002 – 2005) oraz ponownie ks. Tadeusz Borowski (2005 – 2006). Aktualnie opiekę sprawuje ks. Jan Kularski.