Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas


7 Organizatorem utworzonego w 1999 r. Parafialnego Zespołu Caritas, Świetlicy Środowiskowej "Caritas", letniego i zimowego wypoczynku dla najbiedniejszych dzieci był ks. Grzegorz Wójcik. Po jego odejściu z parafii we wrześniu 2003 r. opiekunem Caritas został ks. Mirosław Janowski, natomiast od 1 września 2006 r. Parafialnemu Zespołowi Caritas przewodniczy ks. Jan Kularski. Zadaniem Parafialnych Zespołów Caritas jest działalność charytatywna w parafii, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie. Działalność Parafialnych Zespołów Caritas polega m.in. na prowadzeniu punktów pomocy rzeczowej, dystrybucji żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych, prowadzeniu punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin, aktywnym włączaniu się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie itp. Przy Parafii NSJ w Skarżysku – Kamiennej prowadzona jest świetlica  środowiskowa  z wyżywieniem, gdzie dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego mają zapewnioną pomoc  pedagogiczną, opiekuńczo – wychowawczą. Świetlica Caritas dla dzieci i młodzieży czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. W czasie wakacji dla dzieci i młodzież organizowany jest wypoczynek  kolonijny. W ramach programu PEAD  zostało wydane kilkadziesiąt ton żywności dla rodzin potrzebujących z Parafii NSJ.