Bractwo Różańcowe

_DSC6319Bractwo Różańcowe


Wspólnota Żywego Różańca składa się  Róż (Kółek Żywego Różańca) i  skupia maksymalnie 20 osób z odrębnie ustanowionym patronem oraz osobą kierującą zwaną zelatorem (dla grupy mężczyzn) lub zelatorką (dla grupy kobiet). Każdy z członków Róży ma obowiązek przez miesiąc odmawiać codziennie jedną z tajemnic różańcowych, którą mu poleci zelator lub zelatorka, tak aby co dzień każda Róża odmówiła cały różaniec. Obecna wspólnota składa się z 11 Róż  i funkcjonuje od 1982 r. Inspiratorem powstania pierwszych trzech Róż, a zarazem pierwszym opiekunem był  ks. Stanisław Bujnowski. Pierwszą zelatorką dla trzech pierwszych kółek była Janina Wodzinowska. Wspólnota spotyka się w każdą pierwsza niedzielę miesiąca na mszy św., podczas której jedna z Róż bierze czynny udział w ramach dyżuru liturgicznego (czytania, modlitwa wiernych).

Istniejące Róże przyjęły imiona następujących patronów:

Św. Bernadetty –  zelatorka: Jolanta Zbroja
Św. Józefa – zelator: Zygfryd Luba
Św. Marii Magdaleny – zelatorka: Elżbieta Wiatr
MB Bolesnej – zelatorka: Alfreda Szwed
Św. Faustyny – zelatorka: Elżbieta Lisowska
MB Niepokalanej – zelatorka: Janina Wodzinowska
Hiacynty i Franciszka – zelatorka: Alicja Magdziarz
Św. Łucji – zelatorka: Zofia Tarka
MB z Góry Karmel – zelatorka: Danuta Pietrasiewicz
Św. Teresy – zelatorka: Joanna Odrobina
Św. Rodziny – zelator: Ewa Rycombel

Różom przewodniczy nadzelatorka, wybierana spośród zelatorek, która koordynuje działalność całej wspólnoty. Od roku 1983 funkcję tą pełni Jolanta Zbroja. Opiekunem Bractwa Różańcowego jest od 2006 r. ks. Jan Kularski. Wcześniej opiekę sprawowali wspomniany powyżej ks. Stanisław Bujnowski (1983-1990), ks. Leszek Bielecki (1990-1991), ks. Edward Mosioł (1991-1995), ks Władysław Nowak (1995-1998), ks. Tadeusz Borowski (1998 – 2002), ks. Stanisław Kwiatkowski (2002 – 2005) oraz ponownie ks. Tadeusz Borowski (2005 – 2006). Biorąc czynny udział w życiu parafii wspólnota:
• przygotowuje ołtarz z okazji „Bożego Ciała”,
• uczestniczy w procesjach liturgicznych,
• przewodniczy modlitwie różańcowej, 
• organizuje pielgrzymki do miejsc kultu religijnego,
• pomaga w przygotowywaniu wystroju kościoła,
• organizuje spotkania wspólnotowe,
Obecnie wspólnota skupia łącznie 220 osób.