Lektorzy

_DSC0589Lektorzy 

 Od momentu erygowania Parafii NSJ została powołana do istnienia grupa lektorów. „Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. 
i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też – jeśli zachodzi potrzeba – odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem – na mocy czasowego zlecenia – czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św.”
Lektorzy Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii NSJ stanowią grupę 20 osób. Ich opiekunem jest ks. Marcin Marchewka. Każdy lektor ma wyznaczone obowiązkowe Msze święte, na których zawsze powinien być obecny. W każdy czwartek po Mszy św. wieczorowej lektorzy spotykają się na zbiórkach, na których omawiane są istotne sprawy liturgiczne, doskonalona jest technika czytania Słowa Bożego w czasie mszy świętych oraz służba liturgiczna.
Lektorzy służą do mszy świętych, czytają Słowo Boże, pomagają w organizacji uroczystości parafialnych, dbają o porządek w zakrystii i wokół kościoła. Organizują wycieczki, spotkania, oazy, rekolekcje oraz biorą udział w pieszej pielgrzymce Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Uczestniczą także w turniejach sportowych, przede wszystkim w meczach z innymi parafiami.