Dzieło Biblijne

DSC_0050Dzieło Biblijne


 Dzieło Biblijne to żywy pomnik Ojca św. Jana Pawła II. Zrodziło się ono z pragnienia papieża, który na początku swego pontyfikatu wołał z wiarą: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia wiecznego”. (Homilia inauguracyjna z 22.10. 1978r.)
Ten gorący apel zainicjował tworzenie grup biblijnych w diecezjach i parafiach. W parafii NSJ Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II powstało w kwietniu 2008r. Jego opiekunami byli ks. Arkadiusz Piętowski oraz ks. Janusz Barnaś, ks. Robert Kryczka i ks. Leszek Leszczyńsk. Obecnie opiekę duchową sprawuje ks Łukasz Białas.


Celem Dzieła Biblijnego jest poznawanie Słowa Bożego zgodnie z maksymą wyrażoną przez Św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością  Chrystusa”. 
Spotkania uczestników Dzieła Biblijnego odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Średnio bierze w nich udział około 40 osób. 


Słuchacze Dzieła Biblijnego uczestniczą w organizowanych przez opiekuna licznych pielgrzymkach do miejsc świętych. Biorą także udział w corocznych wielkopostnych rekolekcjach teatralnych – Misterium Męki Pańskiej.