Neokatechumenat

20140313_193124Wspólnota Neokatechumenalna


 Neokatechumenat będący formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.), powstał w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego. Cel jaki mu przyświeca to pogłębianie wiary i prowadzenie jej ku dojrzałości. Wspólnota promuje odnowę życia parafialnego poprzez otwieranie i prowadzenie w parafii wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechezą dla dorosłych, która opiera się na trzech filarach:
– Słowo Boże,
– Eucharystia
– Wspólnota. 
Do wspólnoty wstępuje się po wysłuchaniu wstępnych katechez. Wspólnocie przewodniczy prezbiter, a dla otwarcia drogi w parafii konieczna jest zgoda proboszcza. W parafii NSJ Droga Neokatechumenalna powstała w 1996 r. w wyniku głoszenia katechez przez przedstawicieli radomskiej parafii św. Teresy. Wspólnota liczyła ok. 40 osób i powstała za zgodą ks. kan. Władysława Nowaka. Prezbiterami  Drogi byli: ks. Dariusz Trybuła, ks. Janusz Krupa, ks. Stanisław Kwiatkowski, ks. Artur Fura, ks. Andrzej Dwojakowski, ks. Janusz Barnaś, ks. Sylwester Gula. Aktualnie prezbiterem jest ks. Konrad Resiak. Obecnie wspólnota liczy 44 członków. Tradycją Neokatechumenatu jest uroczyste przeżywanie Wigilii Zesłania Ducha Świętego oraz Wigilii Wielkiej Nocy. Spotkania wspólnoty odbywają się dwa razy w tygodniu: na środowej Liturgii Słowa oraz na sobotniej Eucharystii.