Kolejarze

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
3 Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie życia ludzi świeckich związanych zawodowo z kolejnictwem w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową. Geneza powstania KSKP w parafii NSJ sięga 1998 r. i wiąże się z udziałem ks. Władysława Nowaka oraz Teresy Metzger i Zygmunta Kęski w Forum Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w dniach 8-10 maja. Owocem tego Forum było zaproszenie wystosowane do skarżyskich kolejarzy przez ks. Nowaka na spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca. Przybyło ok. 30 osób z czego kilkanaście wstąpiło do KSKP. Oficjalnie koło rozpoczęło działalność po rejestracji w październiku 1999 r. Ks. Nowak został pierwszym kapelanem stowarzyszenia. Rolę opiekuna duchowego pełnili również ks. Krzysztof Sieczka, ks. Mariusz Sułek i ks. Mirosław Maciąg, ks. Grzegorz Wrzochal, ks. Sylwester Gula, a obecnie jest nim ks. Leszek Leszczyński. W dniu 23 stycznia 2000 r., w Roku Wielkiego Jubileuszu, miało miejsce uroczyste  ślubowanie.  Dwanaście rodzin złożyło przyrzeczenie dochowania wierności ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Prezesem Koła KSKP został Andrzej Witkowski. Jego zastępcami Teresa Metzger i Marian Dulęba. Sekretarzem Halina Przyjemska, a Skarbnikiem Leonard Malinowski. Stowarzyszenie od początku związane jest z parafią Najświętszego Serca Jezusowego poprzez spotkania poprzedzone uczestnictwem we Mszy św. w każdy trzeci czwartek miesiąca. Stowarzyszenie uczestniczy w życiu parafii poprzez:

  • oprawę mszy św. w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 7.00
  • prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu,
  • prowadzenie modlitwy różańcowej w miesiącu październiku,
  • budowę jednego z ołtarzy na Boże Ciało
  • organizacje pielgrzymek kolejarzy.

Stowarzyszenie co roku organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Patronki Miasta Skarżyska-Kamiennej. Opiekunem duchowym koła KSKP jest ks. Zbigniew Hendel.