Słowo Księdza Proboszcza na Kwiecień 2023

Przeżywamy dziś  Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Nasze myśli i serca biegną dziś do Łagiewnik, do Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i do Wilna, gdzie żyła i działała  sekretarka Bożego Miłosierdzia  święta siostra Faustyna Kowalska.

                Dziękujemy, że kolejny raz możemy w tak uroczystej formie wysławiać Boże Miłosierdzie i w Jego ogniu wypraszać potrzebne łaski. Ten dzień kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Wdzięczni Bożej Opatrzności chcemy z głębi serca podziękować za Triduum Paschalne, za liturgiczną oprawę i że Bóg dał nam tę łaskę doczekać i wspólnie te dni przeżywać. Słowem Bóg zapłać  wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w przygotowanie i uświetnienie tej uroczystości: Rodzinie Różańcowej, Straży Honorowej, chórowi Sursum Corda, ministrantom, scholi, lektorom i paniom które były zaangażowane w dekorowaniu Kościoła.

                Piszę te słowa, gdyż papież Franciszek w czasie pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku powiedział, że jednym z największych wyzwań stojących przed Kościołem w tym pokoleniu jest krzewienie we wszystkich wiernych poczucia osobistej odpowiedzialności za misję Kościoła oraz umożliwienie im w wypełnieniu tej odpowiedzialności jako uczniów, jako zaczynu Ewangelii w naszym świecie. Papież ma świadomość, że zadanie to wymaga ogromnej kreatywności, aby dostosować się do zmiennych warunków w naszym świecie.  Stąd pytanie: W jakiej przestrzeni mojej wspólnoty parafialnej jestem zaangażowany w dziele Ewangelizacji? Czy traktuję Kościół jako miejsce usług religijnych, czy miejsce do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie?

                Nie możemy myśleć o dawaniu świadectwa w kategoriach jakiejś walki z tym światem, ale jako dzieleniem się z nim największym dobrem – Jezusem Chrystusem.  Nasze świadectwo ma być owocem zachwytu nad Chrystusem i naszego Zjednoczenia z Nim. To zjednoczenie najpełniej dokonuje sie podczas Eucharystii.  Jak czytamy w KKK: Eucharystia Tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię są ściślej zjednoczeni z Chrystusem. W Eucharystii Chrystus przyjmuje nasze zlęknione osłabłe serca i posyła nas do odważnego głoszenia prawdy o Nim. Gdyby wszyscy zdawali sobie sprawę  jakim ogromnym szczęściem obdarzył nas Jezus, dając nam pokarm czyli Hostię Świętą, chodzilibyśmy do Kościoła codziennie, aby uczestniczyć w Odprawianej Ofierze, a nie zajmowali się niepotrzebnymi sprawami mówił niedawno wyniesiony na ołtarze błogosławiony Carlo Acutis. Ten młody człowiek przypomniał nam skąd mamy czerpać siłę do świadczenia o Jezusie. To Eucharystia – Pascha naszego Pana daje nam siłę do głoszenia Jezusa Chrystusa.

                Słowa Zmartwychwstałego Pana skierowane do Marii: Idź i oznajmij moim braciom. Niech będą dla nas inspiracją, by szli z tym nakazem do naszych braci i sióstr. Niech więc świat zobaczy w Tobie żywego Chrystusa. Tego sobie życzmy i o to prośmy Boga

               

                                                                                                                                             ks. Jan Kularski