Pielgrzymka wrzesień 2024

 

Ogłoszenie

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii organizuje w drugiej połowie września 2024 –  pielgrzymkę do Hiszpanii:  Sanktuaria Monserrat i Lourdes. Zainteresownych zapraszamy do Kancelarii