Parafialna pielgrzymka w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

Parafialna pielgrzymka w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

30 kwietnia 2016 roku odbyła się autokarowa pielgrzymka zorganizowana przez ks. kanonika Jana Kularskiego – proboszcza naszej parafii. O godz. 6.00 wyruszyliśmy w drogę, która zawsze symbolizuje potrzebę nowych doświadczeń, poszukiwania Prawdy, odkrywania miłosiernej miłości Boga. 
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pragniemy jak najwięcej "zaczerpnąć ze źródeł Bożego miłosierdzia" w miejscach o szczególnym charakterze. Dla naszej grupy pielgrzymkowej była to Kalwaria Zebrzydowska i Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 
Kalwaria Zebrzydowska (zwana Polską Jerozolimą) jest miejscem kultu męki Pańskiej i kultu maryjnego. Kult męki Paskiej przejawia się w nabożeństwie Dróżek Pana Jezusa i obchodach pasyjnych Wielkiego Tygodnia. Natomiast kult maryjny – w nabożeństwie dróżkowym Matki Bożej, we czci cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Największe rzesze pielgrzymów przyciągają sierpniowe procesje Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej – 02 i 15 sierpnia.
Nasz pobyt w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęliśmy od indywidualnej modlitwy w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej przed cudownym obrazem. Następnie zapoznaliśmy się z historią i obiektami sanktuarium poprzez multimedialną prezentację, po czym uczestniczyliśmy we Mszy Św. w bazylice, sprawowanej przez ks. kanonika Jana Kularskiego w intencji uczestników pielgrzymki.
Z Kalwarią Zebrzydowską ściśle związany był nasz Papież. Przyjeżdżał tu – jako jeszcze młody chłopiec z ojcem, potem jako ksiądz, biskup, kardynał i wreszcie trzykrotnie jako Ojciec Święty. Jego świadectwo miłości do kalwaryjskiego sanktuarium sprawiło, że setki tysięcy osób zapragnęło wejść na pielgrzymi szlak Papieża Polaka. 
Dalsza trasa pątniczego szlaku zaprowadziła nas do wielkich krzewicieli Bożego miłosierdzia, tj. do Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II – do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 
Najpierw nawiedziliśmy kaplicę z obrazem Jezusa Miłosiernego. Po indywidualnej modlitwie i ucałowaniu relikwii Św. Faustyny przeszliśmy do Centrum Św. Jana Pawła II.
Świątynia oraz całe Centrum jest wyrazem wdzięczności Boga za wyjątkowego syna narodu Polskiego, jest hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, ale także podjęciem myśli i ducha, jakie nam zostawił. Jest ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II, z Jego świętością. Ojciec Św. jest tu obecny w swoich relikwiach. Relikwiarz z krwią Papieża znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej na płycie Jego grobu. Mieliśmy możliwość krótkiej modlitwy przy grobie naszego wielkiego rodaka i ucałowania relikwii. Zwiedziliśmy dolny i górny kościół tej pięknej świątyni.
Przed godz. 15.00 udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, by z innymi pielgrzymami odmówić koronkę. Z echem modlitwy "Dla Jego bolesnej męki miej miosierdzie dla nas i całego świata" przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia, by udać się do autokaru w powrotną podróż. 
Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny dzień, za dany nam czas łaski wypełniony modlitwą i refleksją, jak postępować, by ten Rok Miłosierdzia przeżyć w bliskości Boga i czynić jak najwięcej dobra dla drugiego człowieka poprzez spełnianie uczynków miłosierdzia. 
Dziękujemy serdecznie ks. Proboszczowi naszej parafii – Janowi Kularskiemu z wielkim Bóg zapłać za zorganizowanie pielgrzymki. 

Zofia W.