Oaza

                                                                   Ruch Światło – Życie – OAZA

Oaza Dzieci Bożych w Dąbrówce.

W pierwszy weekend października  w Dąbrówce odbyła się Oaza Modlitwy. Prawie 90 osób uczestniczyło w rekolekcjach oazowych dla Dzieci Bożych. Podczas naszej Oazy staraliśmy się podążyć za przykładem sługi bożego księdza Franciszka Blachnickiego i całkowicie zawierzyć się Bogu. Wśród uczestników była także reprezentacja naszej parafii.

                               


1466944870649 

Ruch Światło – Życie, popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.  Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło – Życie jest tzw. foska – starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: fos (światło) i dzoe (życie) splecionych literą omega. Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Odpowiednio taką posługę sprawują moderatorzy zakonni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą prowadzić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani 
w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu 
i eklezjalność wspólnot. 
W parafii NSJ ruch oazowy powstał w 1954 roku staraniem pracujących wówczas duszpasterzy. Obecnie skupia on 10 osób które regularnie uczestniczą w czwartkowych spotkaniach oazowych oraz podejmują formację w wymiarze wakacyjnych rekolekcji oazowych.  Opiekunem ruchu jest ks. Marcin Marchewka. 

       Oaza Dzieci Bożych

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie" 

Na czym polega Oaza Dzieci Bożych?


Oaza Dzieci Bożych jest grupą dzieci, które przez wspólną modlitwę, śpiew i zabawę, pragną poznawać Boga. Celem spotkań, które odbywają się podczas roku formacyjnego (roku szkolnego), jest odkrywanie wielkiej miłości Boga względem człowieka. Dzieci uczą się w jaki sposób stawać się Dzieckiem Bożym, czyli dobrym człowiekiem. To ma doprowadzić do stawania się chrześcijaninem. Chodzi o to, żeby dziecko przekonało się jak dużo szczęścia i radości daje życie z Jezusem, w oparciu o Jego Ewangelię._DSC2581

Nad grupą dzieci czuwają animatorzy : Karol, Natalia, Sandra i Ilona. Przykładem życia i własnym doświadczeniem, pragną głosić Pana Jezusa. Poświęcają swój czas, aby otoczyć dzieci opieką. Ze wszystkich sił, starają się dawać dobry przykład. Nad całą grupą czuwa odpowiedzialny ksiądz, którego nazywamy moderatorem.

 _DSC2586

Kto może uczestniczyć w Oazie Dzieci Bożych? 
Na spotkania Oazy może przyjść każdy, kto chodzi do szkoły podstawowej.
Każde dziecko jest dla nas cennym darem, otrzymanym od Boga.
 

 

Kiedy odbywają się spotkania?
Spotkania odbywają się w soboty o 10.00 w salce przy kancelarii parafialnej.

Co nas czeka na spotkaniach?
Spróbujemy zobaczyć, jakie postępowanie podoba się Panu Bogu. Zastanowimy się, co zrobić by być lepszym kolegą, koleżanką, bratem, siostrą, dzieckiem. Czekają nas też wspólne wycieczki, gry i zabawy.

Kto jest opiekunem?
Wspólnotą opiekuje się ks. Marcin Marchewka.

_DSC2641

Wyjazd na Lasery.

5 grudnia2016r grupa ministrantów i dziewczynek uczęszczających na spotkania oazowe wraz z opiekunami i księżmi: Zbigniewem i Marcinem, udali się do Kielc aby rozegrać pojedynek na lasery. Wyjazd ten był formą nagrody dla ministrantów za ich sumienne pełnienie dyżurów na Nabożeństwach Różańcowych. Dla dziewczynek z Oazy była to kolejna okazja do integracji i budowania wspólnoty przed wakacyjnymi rekolekcjami. Dzieciom obok księży towarzyszyli animatorzy : Karol, Natalia i Sandra.

 

Spotkanie opłatkowe oazy i ministrantów

_DSC2685W toku gorączkowych przygotowań do Uroczystości Narodzenia Pańskiego dzieci i młodzież naszej parafii spotkały się, aby przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia oraz mile spędzić czas pośród śpiewu kolęd.

Najpierw uczyniła to nasza parafialna Oaza i Ministranci. Sobotnie spotkanie opłatkowe zgromadziło ponad 30 uczestników. Ks. Marcin i ks Zbigniew  podziękowali  i nagrodzili posługujących  animatorów . Dzieci zaś nie tylko otrzymały upominki, ale mogły spróbować wypieków naszych animatorów i rodziców._DSC2678

 "Wasze zaangażowanie i służba to piękny przykład oddawania chwały Jezusowi w naszej parafii. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni" – mówił do zebranych ks. Proboszcz Jan Kularski. Podczas  wigilii również nie zabrakło konkursów i  podarków dla członków oazy  i służby ołtarza.