Jerycho

 baner_jerycho_rozancowe

Jerycho Różańcowe
    Już 14 października odbędzie się w naszej parafii Jerycho Różańcowe. W diecezji trwa ono od 25 marca i zakończy się 23 grudnia.
Jerycho to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i nocy. Oprócz adoracji odbywa się także codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. W dekanacie skarżyskim Jerycho Różańcowe rozpocznie się 7 października i potrwa do 21 października.
Jerycho – miasto otoczone wysokim murem, uważane było za teren nie do zdobycia. Tymczasem Izraelici pod wodzą Jozuego zdobyli je. Jego mury runęły na dźwięk trąb. Izraelici maszerowali dookoła muru przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. 
Gorliwa modlitwa różańcowa – dziesiątka za dziesiątką – przypomina wędrówkę Izraelitów dookoła murów Jerycha. Jest podobną lekcją cierpliwości i ufności w Bożą Opatrzność. Dlatego dzisiaj setki ludzi wierzących, mając w pamięci tamtą, opisaną w Biblii, szczególną Boską interwencję, z ufnością podejmują Jerycha Różańcowe, wierząc, że ich żarliwa, nieustanna modlitwa, zdolna jest – przy pomocy Bożej – skruszyć największe zło, tak jak mury biblijnego miasta. 
Różańcowe Jerycho w Polsce zapoczątkował Anatol Kaszczuk – delegat wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 r. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Codziennie odprawiano Mszę Świętą, odmawiano Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z „kongresu różańcowego” i nazwano ten czas modlitwy „Oblężeniem Jerycha”. W ten sposób nawiązano do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili miasto z Arką Przymierza, by zburzyć mury obronne i zdobyć gród ( por. Joz 6). Uczestnicy adoracji na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające Ojcu Świętemu drogę do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. 
Od wielu lat w różnych diecezjach podejmowana jest modlitwa Jerycha Różańcowego. Taka modlitwa to wielka siła, która umacnia wspólnoty parafialne. To lekcja miłości i troski o siebie nawzajem. Celem Jerycha Różańcowego jest zburzenie wszelkich murów oddzielających człowieka od Boga, które uniemożliwiają wypełnienie Jego woli, a także murów dzielących ludzi między sobą – aby mogli na nowo jednoczyć się jako rodzina, parafia, naród. Jako jeden Kościół Chrystusowy.
Rozpoczynając Jerycho Różańcowe w naszej diecezji, połączone z obchodami 25-lecia jej powstania, biskup ordynariusz Henryk Tomasik mówił: To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. To modlitewny "szturm do nieba" w intencjach świata, Kościoła, Ojczyzny, Diecezji, Parafii. Uklękniemy ze świadomością szerzącej się niewiary, istnienia wojen, nienawiści i ciągłego zagrożenia pokoju. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego.
Podczas Jerycha są zanoszone do Boga następujące intencje:
Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.  
 O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.  
 Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.  
 O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.  
 O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu. 
 O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny. 

Symbolem Jerycha Różańcowego jest różaniec oraz świeca, która ma się palić przez cały czas trwania Jerycha w danej wspólnocie. W naszej parafii Jerycho Różańcowe rozpocznie się 14 października o godz. 18.00 i potrwa bez przerwy do godz. 18.00 następnego dnia, czyli 15 października. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i sympatyków do udziału i ofiarnej modlitwy. 
Małgorzata Janiec


 

         

 JERYCHO RÓŻAŃCOWE w par. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku – Kamiennej 
Sobota 14.10.2017r. – Niedziela 15.10.2017r.  

Godzina:
19.00 – Msza św. w intencji Parafian 
20.00 – Różaniec, cz. I Radosna – KŻR
21.00 – Apel Maryjny 
21.30 – czuwanie modlitewne młodzieży 
22.30 – Różaniec, część II Światła – KŻR i mieszkańcy ulicy: Konopnickiej i Brzozowej   
23.30 – czuwanie modlitewne mieszkańców ulic: Sikorskiego, Południowej i Piłsudskiego
24.00 – PASTERKA
1.00 – Różaniec cz. III Bolesna – czuwanie modlitewne sióstr zakonnych i mieszkańców ulic: Orkana, Żeromskiego, Spornej, Rybickiego i Al. Niepodległości
2.00 – Różaniec cz. IV Chwalebna – czuwanie modlitewne wspólnoty Neokatechumenalnej i mieszkańców ulic: Paryskiej, Mickiewicza i Słowackiego, Traugutta
3.00 – czuwanie modlitewne KSKP oraz mieszkańców ulic: Aptecznej, Okrzei i Placu Floriańskiego  
4.00 – czuwanie modlitewne KŻR oraz mieszkańców ulic:Topolowej, Jesionowej, Jaworowej i Norwida,  Akacjowej  
5.00 – czuwanie modlitewne KŻR oraz mieszkańców ulic:Konarskiego, Krasińskiego
6.00 – czuwanie modlitewne Dzieła Biblijnego i mieszkańców ulic: Tysiąclecia, Powstańców Warszawy, Górniczej i Moniuszki  
7.00 do 14.00    Msze św. według porządku niedzielnego.Między Mszami św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitewne czuwanie. 
8.00 – 9.00 – Chór parafialny Sursum Corda 
10.00 – 10.30 – czuwanie modlitewne rodziców i kandydatów do Bierzmowania 
12.30 – 13.00 – czuwanie modlitewne dzieci I Komunijnych 
14.00 – czuwanie modlitewne Liturgicznej Służby Ołtarza 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – Droga Krzyżowa
17.00 – Nabożeństwo różańcowe 
18.00 – Msza św. na zakończenie Jerycha różańcowego.Po Komunii św.:– zawierzenie Rodzin Matce Bożej– zakończenie Jerycha Różańcowego