X Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej 2017

X Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej 2017
11 czerwca br. odbyła się w naszej parafii X edycja Przeglądu Chóralnej Pieśni Sakralnej. Inicjatywę tę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ przy wsparciu finansowym władz miasta i powiatu oraz lokalnych firm. Nad całością czuwa nasz Ksiądz Proboszcz Jan Kularski.
Przegląd ma na celu popularyzację muzyki sakralnej we współczesnym świecie. Ze względu na specyfikę wykonywanych utworów ma także wymiar duchowy i modlitewny. 
W końcu kto śpiewa, modli się dwa razy. Do udziału w dziesiątej edycji zgłosiło się sześć chórów: Chór Vox Celestis z Parafii Przemienienia Pańskiego w Paradyżu, Chór Sonatina 
z Parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, Chór Gloria Dei z parafii św. Józefa
 w  Radomiu; Jędrzejowski Chór Miejski z Jędrzejowa; Chór Lutnia z Gimnazjum
 w Szerzawach i Młodzieżowy Chór Mieszany Campanella z Radomia.
Przed  częścią konkursową wystąpił nasz chór parafialny Sursum Corda pod batutą Pana Teodora Ireneusza Gołąbka, wprowadzając zgromadzonych w piękno muzyki sakralnej.
Chórzyści, którzy zgłosili udział w części konkursowej,  przygotowali trzy  utwory 
o tematyce sakralnej z różnych epok. W jury zasiedli: Pan Robert Pluta-dyrektor szkoły muzycznej w Radomiu, Pani Karolina Opałko – muzyk i instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Pani Monika Walczak, nauczyciel ze Szkoły Muzycznej 
w Skarżysku.  
Po części konkursowej jury udało się na naradę, a w tym czasie, zwyczajem lat ubiegłych, z koncertem galowym wystąpił ubiegłoroczny laureat Przeglądu – Chór Antidotum z Kielc. Publiczność nagrodziła chórzystów gromkimi brawami.
Wyniki konkursu ogłosił przewodniczący jury Pan Robert Pluta. Trzecie miejsce zajął Chór Vox Celestis z Paradyża. Miejsce drugie przyznano Jędrzejowskiemu Chórowi Miejskiemu. Laureatem pierwszego miejsca został Młodzieżowy Chór Mieszany Campanella z Radomia. Nagrody pieniężne ufundowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali także pamiątkowe dyplomy. Stowarzyszenie uhonorowało również chór parafialny Sursum Corda za całokształt twórczości.
Tegoroczną edycję Przeglądu tradycyjnie zakończyła pieśń „Christus vincit” 
w wykonaniu wszystkich chórzystów.
Małgorzata Janiec
 

 

Zobacz galerię