W drodze z Chrystusem.

12 kwietnia bieżącego roku po raz czwarty w naszej Parafii została zorganizowana nocna droga krzyżowa.

Nocny przemarsz  rozpoczął się po wieczornej Mszy św., około godziny 18:30.  Z modlitwą 
w sercu 20 uczestników drogi krzyżowej ruszyło w 25 kilometrową trasę. Wiodła ona przez Pogorzałe, Gorę Skarbową (cmentarz żołnierzy Armii Krajowej), szlakiem na południe – pod pomnik na Brzasku, 
i z powrotem pod kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Rozważania stacji drogi krzyżowej poprowadził ksiądz Marcin Marchewka, natomiast nad prawidłowym przebiegiem trasy czuwał Karol Gregiel.

Nocna wyprawa i towarzyszenie Chrystusowi w Jego ostatniej drodze, było wyzwaniem do przezwyciężenia własnych słabości i pogłębienia relacji z Panem Bogiem. 
Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boża czyńcie”. 
Uczestnicy tej drogi krzyżowej wypełnili te słowa. Nie bacząc na swoje złe samopoczucie, zimno, śnieg i deszcz, szli z Chrystusem przeżywając Jego Mękę. To piękne, że poprzez marsz i modlitwę mogli oddać Synowi Bożemu dziękczynienie za Jego poświęcenie i męczeńską śmierć.
Towarzysze Chrystusa w tej drodze krzyżowej nie słuchali wewnętrznych oporów i pokus, sprzeciwili się lenistwu i pokazali, że warto iść z Chrystusem.  Każdy z nas dźwiga swój krzyż dnia codziennego, ale podążając za Chrystusem i biorąc przykład z Jego pokory, staje się on lżejszy.

Pomimo zmęczenia dojście do celu było dla wszystkich ogromną radością. Chłód i ciemność nie odstraszały. Bo w tym doświadczeniu cały czas towarzyszył im On – Ukrzyżowany.  
Wszyscy wrócili do swojej codzienności bogatsi o świadomość, że trud i cierpienie przeżywane 
z Jezusem i dla Jezusa mają bezcenną wartość.

Dziękujemy Bogu za możliwość realizacji tej drogi krzyżowej, za ten bezcenny czas; 
a uczestnikom za ich towarzyszenie Chrystusowi w dźwiganiu krzyża.

Iwona Nowek-Gregiel