UROCZYSTY DZIEŃ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Maj, dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku, rozkwita w całej pełni. W Kościele to okres szczególnej czci Matki Bożej. Gromadzimy się w tych dniach w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach na nabożeństwach majowych. Maj to również czas, kiedy tak wiele dzieci po raz pierwszy przyjmuje do swojego serca Eucharystycznego Chrystusa.

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz także dla całej wspólnoty parafialnej i szkolnej. Większość dzieci do Pierwszej Komunii św. przystępuje właśnie w maju. Przygotowania do tej uroczystości trwają przez cały rok. Efektem tych starań jest znajomość całego katechizmu. Dzieci muszą mieć świadomość wydarzenia, w którym bezpośrednio uczestniczą. Uroczystość ta w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego miała miejsce 13 maja 2018 r.

Uroczystość komunijną przygotował ksiądz Zbyszek Hendel, który uczy trzecioklasistów. Na lekcjach religii dzieci uczone były tego, czym jest sakrament Eucharystii, na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy Świętej i dlaczego warto, żeby ta przyjaźń z Jezusem była pogłębiona  Pierwsza Komunia miła miejsce w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Dzień ten był wyjątkowo słoneczny.

Na początku Mszy Świętej dzieci poprosiły Księdza Kanonika Jana Kularskiego o udzielnie im Sakramentu Eucharystii. Następnie w imieniu Rodziców państwo Magdalena i Marcin Kalbarczykowie ponowili prośbę o udzielenie tego Sakramentu dzieciom. Nad oprawą muzyczną tej uroczystości czuwała Pani Ewa Krakowiak wraz ze scholą kościelną. Gościnnie zagrał na gitarze Jan Markowski oraz uczniowie Szkoły Muzycznej w Skarżysku – Kamiennej.

Po najważniejszym wydarzeniu – przyjęciu Sakramentu Eucharystii – dzieci otrzymały poświęcone chlebki na znak przyjęcia Jezusa do serca. W imieniu rodziców Państwo Marta i Michał Mańkowscy, podziękowali Księdzu Kanonikowi za udzielenie sakramentu, księdzu Zbyszkowi za przygotowanie dzieci do tego Pierwszej Komunii Świętej, nauczycielom za pomoc w przygotowaniu tego święta.

Dnia 17 maja 2018 uczniowie klas trzecich wraz z rodzicami udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej do Kałkowa – Godowa. Tam dzieci oddały się opiece Matce Bożej. Po uroczystej Mszy Świętej dzieci zwiedziły Golgotę, Drogę Krzyżową znajdującą się na terenie sanktuarium. Na zakończenie wizyty rodzice przygotowali dla dzieci ognisko z małym poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej ważniej uroczystości dla Naszych dzieci. Dziękujemy serdecznie księdzu Zbyszkowi za przygotowanie dzieci do tego Sakramentu, za zaangażowanie w przygotowanie ich do tego święta.

Michał Mańkowski