Rozpoczęły się katechezy Neokatechumenalne

  1. W niedzielę 5 września w naszej parafii rozpoczęły się katechezy dla dorosłych i młodzieży dla tych, którzy pragną pogłębić i odnowić swoją relację z Panem Bogiem i Kościołem. Pierwsza Katecheza w  niedzielę 5 września po Mszy Świętej o godz. 18.00. Kolejne w każde Czwartki i Niedziele po Wieczorowych Mszach Świętych. Katechezy będą się odbywały w salce parafialnej obok kancelarii. Zaprasza ks. Konrad wraz ze wspólnotą neokatechumenalną.