Rozpoczęcie roku szkolnego

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 
4 września 2017 roku o godz. 09.00 w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny dla szkół podstawowych. Wzięła w niej udział młodzież dwóch szkół znajdujących się na terenie parafii –Szkoła Podstawowa nr 1 i Prywatna Szkoła Podstawowa- wraz z Dyrekcją i nauczycielami.
Mszę świętą celebrował Ksiądz Proboszcz Jan Kularski. Młodzież, pod opieką księży, zadbała o oprawę muzyczną i liturgiczną. Wielu  skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania by zacząć nowy rok szkolny w stanie łaski uświęcającej. Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Zbigniew, pracujący jako katecheta w szkole . Podkreślił w niej rolę zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów w życiu młodego człowieka, wskazał na to jak ważne jest budowanie relacji z Bogiem, poznawanie Go i ofiarowanie Mu swojej codzienności. Gotowi na pomnażanie talentów z łaską Bożą, wspólnie modliliśmy się o dobry i owocny rok szkolny. Ofiarowaliśmy Bogu naszą pracę i trud codziennego zdobywania wiedzy. 
Ks Marcin Marchewka

_DSC5482 _DSC5483 _DSC5486 _DSC5487