Rekolekcje parafialne

W dniach 18 – 22 marca 2018 roku odbyły się w naszej parafii wielkopostne rekolekcje parafialne. Głosił je ks. Grzegorz Łabądź – wikariusz parafii w Suchedniowie. Od zeszłego roku jest też  diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Choć Ksiądz Grzegorz na co dzień pracuje głównie z młodzieżą, głosił rekolekcje dla wszystkich – dzieci z podstawówek, młodzieży z gimnazjum a także dla dorosłych. I w każdej grupie znalazł wiernych słuchaczy. W naukach rekolekcyjnych ks. Grzegorz podkreślał znaczenie właściwego przygotowania do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez praktyki pokutne i pragnienie nawrócenia. Opowiadając o dniach Triduum Paschalnego przypominał, jak ważny jest w życiu chrześcijan sakrament Eucharystii. Opowiadał o ludziach, którzy we Mszy Świętej potrafią uczestniczyć codziennie i to od wielu lat, jak jedna z jego parafianek, licząca już 92 lata. Takim przykładem motywował zgromadzonych, by częściej i chętniej przyjmowali sakrament Komunii Świętej. Oprócz nauk głoszonych w homiliach, ks. Grzegorz wygłosił także nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn. Przypominał w nich o bogactwie ojcostwa i macierzyństwa oraz o wielkiej odpowiedzialności i trudzie wychowania, jakie spoczywają na rodzicach. Ostatniego dnia rekolekcji odbyła się spowiedź święta, w której licznie uczestniczyli wierni naszej parafii.

Pięć dni rekolekcji przygotowało nas na Święta Wielkanocne. Warto było znaleźć czas dla Boga, by autentycznie i głęboko świętować Jego zbawczą obecność.