Rekolekcje dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

W dniach 7-9 marca 2018 roku w parafii NSJ odbyły się rekolekcje wielkopostne dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła w nich młodzież dwóch szkół: Zespołu Szkół Technicznych i II Liceum Ogólnokształcącego wraz z katechetami. Rekolekcje głosił ks. Marcin Marchewka z naszej parafii. Temat przewodni rekolekcji brzmiał: „Modlitwa, post jałmużna”. Każdego dnia Ksiądz Marcin w nauce rekolekcyjnej skupiał się na jednym z tych uczynków pokutnych tłumacząc jego sens i rolę w życiu młodego człowieka. Pierwszego dnia rekolekcji młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej i obejrzała video świadectwo o modlitwie, które złożył reżyser Patryk Vega. Kolejnego dnia odbyło się nabożeństwo Słowa, konferencja o poście i przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania poprzez rachunek sumienia. Trzeciego dnia wysłuchaliśmy konferencji o jałmużnie, wspólnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, a kapłani posługiwali w konfesjonałach, by uczestnicy rekolekcji mogli się wyspowiadać. Ksiądz Marcin głosząc nauki odwoływał się do przykładów z życia, dzięki czemu łatwo trafiał do słuchaczy. Uczniowie obydwu szkół czynnie włączali się w oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy Świętej i nabożeństw. Po zakończeniu młodzież przyznała, że rekolekcje były wartościowym czasem, który z pewnością przyniesie błogosławione owoce.