Poświęcenie katechizmów i przyborów szkolnych.

W niedzielę 10 września 2017r na Mszę  świętą dla dzieci  przybyły przedszkolaki rozpoczynające w tym roku szkolnym naukę religii oraz uczniowie klas trzecich rozpoczynających swoje przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci przyniosły ze sobą katechizmy, w których będą pracowały przez cały rok. Przedszkolaki zebrały się blisko ołtarza by móc dokładnie słuchać co do nich mówi ksiądz. Swój czynny udział w Eucharystii przedszkolaki podkreśliły w procesji z darami niosąc do ołtarza kredki i katechizm – swoje tegoroczne „narzędzia pracy”. Najmłodsi z uwagą słuchali Słowa Bożego i odpowiadali na zadawane im pytania podczas homilii.  Na zakończenie Mszy św. Ksiądz proboszcz poświęcił katechizmy przyniesione przez dzieci. Skierował również do nich słowo zachęty – by dobrze uczyły się na lekcjach religii. Słowa prośby zostały również skierowane do Rodziców dzieci – by co niedziela przyprowadzały swoje pociechy do kościoła na Eucharystię. Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom za liczne przybycie i mamy nadzieję, że co niedziela w tak licznym gronie będziemy mogli spotykać się na Mszy św.