Plan zbiórek i spotkań 3. Gromady Skarżyskiej FSE – 2016/2017 – II półrocze

 

Zdjęcie wspólne - Zimowisko Chęciny 2017

Data

Godzina

Rodzaj wydarzenia

Miejsce spotkania

18.02.2017

09:30

Dzień Myśli Braterskiej – zbiórka

NSJ

04.03.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

25.03.2017

(do ustalenia)

Dzień Modlitw za Federację – zbiórka Hufca

(do ustalenia)

08.04.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

22.04.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

13.05.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

27.05.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

03.06.2017

10:00

Zbiórka

NSJ

04.06.2017

 Po Mszy o godzinie 9.00

Spotkanie z rodzicami

NSJ – salka Caritas

17.06.2017

(do ustalenia)

Zakończenie roku harcerskiego Hufca

(do ustalenia)

 

                               Akela Konrad Stradowski                            Bagheera Łukasz Madej

                               konstr5@wp.pl                                                lukaszsaper@op.pl

                               790-899-530                                                   782-673-480