Plan Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

Spowiedz : 07-08

Msza Święta – 18: 00

Adoracja do 20:00

Wielki Piątek

Spowiedz : 07-08

Droga Krzyżowa : 17: 00

Po Drodze Krzyżowej  Liturgia Wielkiego Piątku

Adoracja do 22:00

Wielka Sobota

Spowiedz: 09:00 – 13:00

Święcenie pokarmow : 09:00 -13:00

Msza Święta – 18:00

Adoracja do 22:00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rezurekcja – 06: 00

Nie ma Mszy o godzinie 07:00