Plan Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

Msza Święta – 18: 00

Adoracja do 20:00

Wielki Piątek

Droga Krzyżowa : 17: 00

Po Drodze Krzyżowej  Liturgia Wielkiego Piątku

Adoracja do 22:00

Wielka Sobota

Msza Święta – 18:00

Adoracja do 22:00