Plan roznoszenia opłatków w dniach 21-26 listopada

1.Ul. Paryska.  Ul. Traugutta

2. Ul. Jesionowa, Jaworowa, Akacjowa, Brzozowa, Klonowa

3. Ul. Powstańców Warszawy  2, 16,18

4. Ul. Moniuszki  3, 14, 18

5. Ul. Górnicza 2, 6, 9

6. Ul. Żeromskiego (nr 1-43, 2-54)