Plan Kolędy: 10.01. – 21.01. 2022

17.01. Poniedziałek

        ul. Mickiewicza 14, 16

18.01. Wtorek:

                ul. Niepodległości 71, 73, 75

                ul. Słowackiego 23, 33 i 35

                ul.  Mickiewicza  2, 8
               

19.01. Środa:

           ul.  Konopnickiej 4, 12, 16, 17,18, 19, 25
            ul. Paryska 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233 oraz domy prywatne od zalewu Bernatka
20.01. : Czwartek

                ul. Norwida: 7- 26
                ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Topolowa, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa,

                domy prywatne przy ul. Górniczej, Łąkowej, Słowackiego, Żeromskiego,

                ul. Niepodległości wraz z kamienicami,

                ul. Piłsudskiego 52, 54, 56

21.01. Piątek:

            ul. Tysiąclecia 2, 14, 16, 18, 33 i 35
            ul. Żeromskiego 46 A, 46 B
            ul. Mickiewicza 11
            ul: Orkana 7, 10, 12,14