Piesza pielgrzymka

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 2017r. 

    6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego wyruszyłaz naszej parafii 40-osobowa grupa pielgrzymów do tronu Jasnogórskiej Pani i Królowej. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało tak jak hasło obecnego roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście. Grupie przewodził ks. Konrad. Trasa pielgrzymki liczy niespełna 180 kilometrów, pątnicy pokonują ten dystans przez 8 dni. W tym roku szli z nami nowożeńcy z naszej parafii – Ilona i Piotr Lewandowscy, którzy w ten sposób podziękowali Matcze Bożej za opiekę a Chrystusowi za sakrament małżeństwa. 
Tegoroczna pielgrzymka wpisała się w obchody 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.8 września w święto Narodzenia Matki Bożej 1717 roku bp. Krzysztof Szembek nałożył na skronie Maryi złote korony. Ta  doniosła i ważna uroczystośćzgromadziła 200 tys. Pielgrzymów. W tym roku podobnie jak 300 lat temu, rzesze pątników, przybyło do Częstochowy, aby się wspólnie zgromadzić na Modlitwie, aby podziękować za 300 lat opieki.
Sierpień to miesiąc pielgrzymowania Polaków do Częstochowy. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Są ludzie, którzy z Helu idą 19 dni ponad 600 kilometrów. 
Będąc w tym roku już 16raz na pielgrzymce, w tym  6 raz jako kapłan uczestnikiem pieszej pielgrzymki po raz kolejny widziałem, jak wiele dobra dokonuje się w sercach wierzących. Jest to dobro, którego nie da się zmierzyć materialnie, tym dobrem jest odnowa duchowa, umocnienie łaską Chrystusa. – tak mówił ks. Konrad w homilii w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej kilka dni po powrocie z Jasnej Góry.
Wielu pielgrzymów idzie , aby podziękować wstawiennictwu Matki Bożej za różne łaski, np. za przyjęty niedawno sakrament małżeństwa, , za łaskę nawrócenia, szczęśliwe rozwiązanie, inni by błagać Maryję o pomoc w rozwiązaniu trudnych życiowych sytuacji, dramatów rodzinnych, przezwyciężenie nałogów albo uzdrowienie duchowe czy fizyczne. Wielu, którzy spróbowali tej formy pokuty mówią, że wiele zawdzięcza pielgrzymce i niecierpliwie oczekują następnej. Niech więc te słowa będą zachętą, by nie bać się i w przyszłym roku wybrać się na pielgrzymkę. Z pewnością tej decyzji nie pożałują.
Ks Konrad Resiak

    Zdj¦Öcie pielgrzymka7 Zdj¦Öcie pielgrzymka Zdj¦Öcie pielgrzymka 2 Zdj¦Öcie pielgrzymka 3 pielgrzymka