Pielgrzymka kolejarzy w roku 100-lecia niepodległości Polski.

W niedzielę 29 kwietnia 2018 roku odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Skarżysku -Kamiennej. Na uroczystość przybyli kolejarze z 11 miast Polski. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w Kaplicy Matki Bożej.Następnie w uroczystej procesji z udziałem 13 kolejowych pocztów sztandarowych wszyscy udali się do Bazyliki, gdzie była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. kanonika Eugeniusza Zarębińskiego przy udziale Krajowego moderatora KSKP ks. Ryszarda Marciniaka, Diecezjalnego Kapelana Kolejarzy ks. Artura Fury,  opiekuna Koła KSKP w Skarżysku –Kamiennej ks. Leszka Leszczyńskiego oraz Kustosza Sanktuarium ks. prałata Jerzego Karbownika. Na początku ks. kustosz powitał wszystkich zebranych w świątyni. W kilku słowach odwołał się do historii powstania kolei w Skarżysku – Kamiennej, dzięki której miasto mogło się rozwijać. Następnie podziękował wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość : Kołu KSKP w Skarżysku -Kamiennej, Dyrekcji PLK w Skarżysku- Kamiennej w osobach Dyrektora Krzysztofa Pióro i Zastępcy Dyrektora Zbigniewa Wolskiego  oraz księżom opiekującym się kolejarzami. Prezes koła KSKP w Skarżysku –Kamiennej Andrzej Witkowski powitał imiennie wszystkich gości: księży, Zarząd KSKP, który reprezentowała Teresa Adamska  a także: posła na Sejm Krzysztofa Lipca, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę  Wojtyszek, Wicewojewodę Andrzeja Bętkowskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzeja Pruś oraz przedstawicieli władz PKP i Związków Zawodowych. W pielgrzymce uczestniczyli też  Dyrektorzy Kolejowych Zakładów w Lublinie i w Skarżysku -Kamiennej oraz były Prezydent miasta i przyjaciel kolejarzy Roman Wojcieszek.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. Ryszard Marciniak, który powiedział, że przybyliśmy tu, aby zostawić ślady miłości do Matki Bożej Miłosierdzia i kolejarskiej służby. Nawiązał do liturgii o nawróceniu św. Pawła, który z prześladowcy stał się umiłowanym uczniem Chrystusa, a dzisiaj szczególnie istnieje potrzeba nawrócenia człowieka, aby nikt nie musiał  bać się drugiego człowieka. To nasze życie ma być świadectwem miłości do innych. Obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Wolność dana nam przed 100 laty, nie jest dana raz na zawsze, musi być pielęgnowana, by nie została narażona na wielką próbę. Niepodległość to cud wyproszony i wymodlony. Trzeba pamiętać o wielkich polskich patriotach, żołnierzach wyklętych i wielu innych Polakach, którzy życiem, ofiara i cierpieniem walczyli o niepodległość. To właśnie święty Jan Paweł II rozpoczął zwycięstwo niepodległości po II wojnie światowej, kiedy stanął na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Przyszłość polskiej ziemi zależy od nas. Uwierzmy w wolność i chciejmy aby ta rzeczywistość była naprawdę polska i nasza. Odejście od Boga tworzy podziały i dlatego w Polsce jest tyle podziałów. Na koniec zadał pytanie. Jaka Polska jest dzisiaj?

– taka jak moje serce

– taka jak moja miłość

– taka jak moja kolejarska służba

Dlatego prośmy Maryję o uzdrowienie relacji w kolejarskiej służbie i pogłębianiu więzi w naszych rodzinach.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się przed Obraz Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie nastąpiło zawierzenie kolejarzy i ich rodzin, które odczytał ks. Leszek Leszczyński. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Chór Ostrobramski. Na zakończenie kolejarze przeszli do Domu Pielgrzyma, gdzie spotkali się przy tradycyjnym „święconym jajku”.