Pielgrzymka do Lwowa

Relacja z parafialnej pielgrzymki do Lwowa w dniach 14.07-16.07.2017
Każda pielgrzymka to spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Wnosi w nasze życie wiele doświadczeń i przeżyć. Niejednokrotnie otwiera przestrzeń do zamyślenia i kontemplacji.
Tak też było podczas tej pielgrzymki, której jak zawsze opiekunem duchowym był ksiądz kanonik Jan Kularski. 
W dniu wyjazdu, tj. 14-04-2017 o godzinie 4.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej w naszym kościele parafialnym. Modliliśmy się prosząc Boga o Jego Opatrzność i błogosławieństwo na czas pielgrzymowania, po czym w 50-cio osobowej grupie wyruszyliśmy autokarem w kierunku Lwowa. 
Po drodze zatrzymaliśmy się w Przemyślu, by zwiedzić tamtejszą bazylikę archikatedralną p.w. Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela. Nasz pilot pan Krzysztof nakreślił dzieje gotyckiej katedry, które sięgają 1412 r. kiedy to król Jagiełło przekazał katolikom małą drewnianą cerkiew. W 1460 r. rozpoczęto budowę nowej dużej katedry. Budowa trwała prawie 100 lat. Po zwiedzeniu archikatedry zatrzymaliśmy się jeszcze na krótko przed renesansowym Zamkiem Kazimierowskim z XIV wieku i na skwerze u stóp Wzgórza Zamkowego, gdzie stoi pomnik Orląt Przemyskich upamiętniający młodych Polaków, którzy bronili swego miasta w walkach 1918 – 1921. 
Do Lwowa dotarliśmy w godzinach popołudniowych i od razu udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski. Przy głównych alejach znajdują się pomniki ludzi zasłużonych na polu kultury, nauki, oświaty i polityki. Są tam groby byłych prezydentów Lwowa, literatów i poetów – G. Zapolskiej, M. Konopnickiej, W. Bełzy, S. Goszczyńskiego, architektów, historyków, profesorów Politechniki Lwowskiej – St. Banacha, śpiewaków Salomei Kruszelnickiej, malarzy – A. Grottgera, rzeźbiarzy i wykonawców łyczakowskich nagrobków. Na Łyczakowie znajdują się też dwa niewielkie cmentarze wojskowe. Na pierwszym spoczywają weterani Powstania Listopadowego (1830 – 1831), tzw. „Żelaznej Kompanii”. Drugi cmentarz – to 230 mogił weteranów Powstania Styczniowego (1863 – 1864 ) usytuowanych w szeregach pod jednakowymi żelaznymi krzyżami. Do głównej nekropolii lwowskiej należy także monumentalny cmentarz „Orląt Lwowskich” – młodych ochotników poległych w walkach w obronie Lwowa w latach 1918-1920. Znajduje się tu 2 860 mogił rozciągniętych w regularnych szeregach. Warto dodać, że Cmentarz Łyczakowski zajmuje powierzchnię około 42 ha, na której znajduje się około 300 tys. Grobów. 
Następny dzień  (sobota) rozpoczął się od zwiedzania Lwowa z sympatyczną przewodniczką Oksaną. Dowiedzieliśmy się, że Lwów, to miasto o bogatej kulturze i architekturze, tradycji i niepowtarzalnej atmosferze. Miasto pełne zabytków i polskich pamiątek. Historia polskości tego miasta sięga XIV wieku, kiedy król Kazimierz Wielki w 1356 roku zdobył gród. Lwów leżał w granicach naszego państwa do czasu rozbiorów Polski i dalej w latach 1918 – 1939. Lwów jest piękny. Jego Stare Miasto zostało wpisane w 1989 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. We Lwowie znajduje się około 100 kościołów różnych wyznań.  Najliczniej reprezentowaną grupą religijną są grekokatolicy. Nad miastem górują liczne kopuły wieńczące budowle cerkiewne. Zwiedziliśmy kilka z nich. Między innymi  cerkiew Uspeńską (Wołoską) – dawny kościół pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz kościół dominikanów p.w. Bożego Ciała – obecnie cerkiew Przenajświętszej Eucharystii. Byliśmy także w kościele o.o bernardynów – dziś cerkiew prawosławna p.w. św. Andrzeja Apostoła (założony w 1460 r.) a następnie dotarliśmy do kościoła rzymskokatolickiego – katedry metropolitalnej p.w. Najświętszej Maryi Panny. Jest to jeden z najstarszych kościołów Lwowa.  Tutaj w godzinach wieczornych została odprawiona przez ks. kanonika Jana Kularskiego msza święta w intencji pielgrzymów i dwóch par małżeńskich obchodzących jubileusz 25-lecia zawarcia ślubu. 
Zwiedziliśmy również katedrę ormiańską, najbardziej egzotyczną budowlę we Lwowie. Na Placu Mickiewicza zatrzymaliśmy się chwilę przed pomnikiem naszego wieszcza a następnie udaliśmy się do Lwowskiej Opery. 
Ostatniego dnia pobytu we Lwowie (niedziela) weszliśmy na Wzgórze Zamkowe, gdzie w dawnych czasach wznosił się zamek królewski . Ze szczytu Wzgórza Zamkowego zwanego Kopcem Unii Lubelskiej podziwialiśmy panoramę miasta. Potem pojechaliśmy do historycznego miasta Żółkiew. Zwiedziliśmy katedrę p.w. św. Wawrzyńca i Stanisława. Wysłuchaliśmy ciekawej historii miasta, którą opowiedział nam  ks. prałat J. Legawicz – proboszcz parafii. Byliśmy także w zamku, obejrzeliśmy kościół dominikanów (obecnie prokatedra grekokatolików) i synagogę. W południe w kościele św. Wawrzyńca uczestniczyliśmy we mszy świętej sprawowanej przez naszego księdza proboszcza Jana Kularskiego.  Podczas tej mszy świętej modliliśmy się o szczęśliwą podróż powrotną oraz w intencji jednej pary małżeńskiej z okazji 30-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Do Skarżyska dotarliśmy około godziny 22.00
Dziękujemy Panu Bogu za Jego Opatrzność w czasie podróży i pobytu w tych pięknych miejscach. Dziękujemy organizatorom pielgrzymki za umożliwienie podziwiania świątyń i obiektów, za radość wspólnego przebywania ze sobą, księdzu kanonikowi Janowi Kularskiemu za opiekę duchową, panom kierowcom za bezpieczną jazdę i pilotowi za objaśnianie  zwiedzanych miejsc. 
Wszystkim Bóg zapłać.
Zofia Wiśniewska – uczestniczka pielgrzymki 
007 (10) (1) 007 (12) 007 (33) 007 (41) 041 077 089 096