Ogłoszenia Wniebowstąpienie Pańskie

 1. Dziś o 17.30 Nabożeństwo Majowe i wieczorna Msza Święta o 18.00. Zapraszamy do udziału w „Majówkach” dorosłych, dzieci i młodzież.
 2. Jutro po Mszy Świętej Wieczornej Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II.
 3. Dziś w parafii I-a Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 1. O 10.00 i 13.00 Szkoły Prywatnej.
 4. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim którzy przygotowali i pracowali nad tym, aby ta uroczystość wypadła jak najlepiej:
 • W pierwszym rzędzie chcę podziękować Bogu, że dał nam w miarę możliwości ładną pogodę i za to trzeba wyrazić nasze podziękowanie.
 • Dziękujemy Księdzu Przemysławowi Żmudzie – który uczył dzieci przez cały rok katechetyczny w Szkole nr. 1. Za przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, za zaangażowanie, za wszystko co uczynił – składamy Bóg zapłać  
 • Staropolskie Bóg Zapłać kieruję w stronę rodziców za dar ołtarza – ufundowany oranta za 3.000 zł. Na Jubileusz. Za pomoc w koszeniu trawy, za deklarację świeżymi kwiatami. Dziękujemy Panu Organiście Jarosławowi, siostrze Ani, Panu Kościelnemu Waldemarowi, Liturgicznej Służenie Ołtarza.
 • Dziękujemy Księdzu Damianowi Czubakowi ze Szkoły Prywatnej za przygotowanie dzieci do dzisiejszej uroczystości – za trud i poświęcenie.
 1. Jest w tradycji, że dzieci po I-ej komunii uczestniczą w białym tygodniu – Zapraszamy na nabożeństwa majowe o 17.30 i Wieczorną Msze o 18.00 – każdego dnia dzieci będą przyjmowały komunię w zapowiedzianej intencji. Starajmy się, aby ten czas był kontynuacją dzisiejszej uroczystości.
 2. 1    czerwca – organizowana jest jak co roku pielgrzymka KŻR do Częstochowy, Chętnych zapraszamy do zapisu w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W tym roku będzie nam przyświecała instancja o wyproszenie łask dla parafii przed rozpoczynającym się Jubileuszem 100-lecia Parafii.
 3. Rozprowadzamy prasę katolicką w tym naszą gazetkę parafialną „Nie lękajcie się” serdecznie zapraszamy do lektury.
 4. Sprawy Materialne:
 5. Pragniemy podziękować za ofiary złożone dziś na potrzeby kościoła i parafii – Bóg Zapłać.
 • Zostały ukończone prace na dachu w budynku Caritas. Do tej pory została zapłacona połowa zobowiązanie, drugą część musimy zapłacić do grudnia.
 • W naszym Kościele stoi już zamykany konfesjonał. Wykonawca przeprasza za opóźnienie, które było podyktowane złym stanem zdrowia.
 • W piątek zostało zakupione nowe nagłośnienie procesyjne cena 5000zł.
 • Nad wejściem głównym do kościoła umieszczono nową kopię obrazu Matki Bożej, pragnę podziękować Pani Annie Michalec  za pomoc.

Wszystkim ofiarodawcą na rzecz parafii pragniemy serdecznie podziękować – Bóg Zapłać.