Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą 10.10.2021 rok B

 

 1. Dziś o godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe i tak będzie codziennie przez cały październik. Zwyczajem lat ubiegłych zapraszamy dzieci, młodzież na październikowe nabożeństwa.
 2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.45 dzieci z klas IV przed rocznicą Komunii Św. zawierzą siebie i rodziny opiece Maryi i wpiszą się do księgi Różańcowej. Po Mszy Św. spotkanie z rodzicami w budynku Caritas.
 3. W poniedziałek po nabożeństwie różańcowym Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny, a pop niej Dzieło Biblijne JPII.
 4. W najbliższą srodę 13 października ostatnie nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15. W tym dniu przypominamy sobie ostatnie orędzie Maryi z Fatimy i Jej apel: Odmawiajcie Różaniec.
 5. Katechezy dla dorosłych i młodzieży wraz ze wspólnotą Neokatechumenalną są w Czwartki i Niedzielę o godz. 19.00 w salce obok kancelarii. Starajmy się z nich skorzystać.
 6. Wprzyszłą Niedzielę Msza Święta w intencji ks. Łukasza o godz. 10.30 z racji imienin.
 7. Dziękujemy rodzinom, które ostatnio złożyli ofiarę na potrzeby kościoła.
 8. Zbliża się miesiąc pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne i półroczne za naszych zmarłych.
 9. 19 października przypada 378 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy. W tym dniu w naszym kościele Msza Św. w naszym Kościele o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału.
 10. Przysłano nam kalendarze z Ojcem Świętym na rok 2022 w cenie 4 zł. Kupując kalendarz popieramy katolickie misje.
 11. Rozprowadzamy prasę Katolicką, przy wejściu do świątyni, w tym październikowy nowy numer naszej parafialnej gazetki z relacją wizyty kanonicznej. Zachęcamy do zabrania i poinformowania innych.
 12. Kino Centrum w Skarżysku w dniach od 15 do 21 paździenika bedzie wyświetlało film pt.: Wyszyński – zemsta i przebaczenie. Zachęcamy, aby ten film obejrzała również młodzież.
 13. Druga Niedziela miesiąca jest okazją złożenia ofiary na potrzeby Kościoła. Dziękujemy za te ofiary i za ofiary, które w tym tygodniu zostały złożone.
 14. W niedzielę 24 października w naszym Kościele odbędzie się Męski Różaniec, prowadzony przez mężczyzn. O godz. 15.00 Msza Święta i wspólna modlitwa różańcowa w procesji wokół Kościoła. Zapraszamy na tę Mszę Św. wszystkich mężczyzn i młodzież męską.