Odpust Parafialny NSJ

Piątek 23 czerwca 

Msze św. odbędą się o godzinach:

7:00

9:00

(Centralna) 18:00-Mszę świętą celebrował będzię ks.Grzegorz Wójcik były wikariusz naszej parafii.