Odpust Jubileuszowy Straży Honorowej NSJ

 

 NIKT NAS NIE KOCHA TAK JAK PAN JEZUS CHRYSTUS

BRACIA I SIOSTRY!
Kto często bywa w Kościele słyszy: „ Tak BÓG umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał ,aby każdy kto w Niego wierzy , nie zginął, lecz miał życie wieczne” ( J 3,16 ).
Czy po takim oddaniu się  BOGA nam ludziom, nasze serca będą się wzbraniać przed tak MIŁOSIERNĄ MIŁOŚCIĄ ? NIGDY !
Ileż razy pokładamy nadzieję  w ludzkiej przyjaźni, a przekonując się wielokrotnie jak jest nietrwała doznajemy przykrego rozczarowania. To obraz nas – ludzi. Natomiast przyjaźń z Panem BOGIEM wygląda inaczej. Jest doskonała, niezawodna, przynajmniej ze strony BOGA. Przychodząc na Mszę Świętą , kiedy jesteśmy po  szczerym Sakramencie Pokuty , zawsze doznajemy od PANA JEZUSA wsparcia , pocieszenia, umocnienia duchowego a także fizycznego.
Kwintesencją Cudu Eucharystycznego Mszy Świętej jest SERCE PANA JEZUSA , które umiłowało nas aż do śmierci krzyżowej i miłuje bez przerwy, przychodząc do naszych serc pod postacią Komunii Świętej. Podnosi nas do godności dzieci Bożych i daje obietnicę dziedzictwa Królestwa Niebieskiego. Jak nie wielbić, czcić i wynagradzać tak nieskończenie najczystszemu, najsłodszemu, najczulszemu i najświętszemu SERCU ?
W naszym Kościele istnieje od 1985 roku wspólnota – STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, która obchodzi w tym roku 150 rocznicę założenia bractwa na polskich ziemiach i spotyka się raz w miesiącu , w pierwszy czwartek . Podczas spotkania wynagradza i cześć oddaje SERCU PANA JEZUSA  poprzez modlitwę i rozważania cierpienia jakiego doznał w Ogrodzie Getsemani przed męką i śmiercią krzyżową w Wielki Piątek. Rozważania te bardzo ubogacają duchowo całą wspólnotę , ponieważ tylko taka droga tj. poświęcenie czasu , bycie przed Najświętszym Sakramentem, a także mocne zaangażowanie w to co przeżywał PAN JEZUS, gdy Apostołowie spali i nie towarzyszyli Mu duchowo w mękach osamotnienia, uzmysławia co  PAN BÓG dla nas wycierpiał aby ludzi odkupić i zbawić.   
Każdy jubileusz obchodzi się uroczyście , dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na Msze Święte związane z nim a także na pierwszo-czwartkowe i pierwszo-piątkowe podczas , których będzie można uzyskać odpust całkowity dla siebie lub osób nam bliskich, które odeszły już z tego świata.
Poniżej podajemy treść Dekretu, który otrzymaliśmy pod koniec stycznia br. z watykańskiej Penitencjarii Apostolskiej , która szczegółowo informuje o odpustach jubileuszowych.
Zelatorka SH NSPJ
Siostra Benigna                          
                                                       ODPUSTY JUBILEUSZOWE
w Dekrecie nr 1357/18/I , wydanym w Rzymie dnia 14 grudnia Roku Pańskiego 2018 , Penitencjaria Apostolska , dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka , mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję  Marka Jędraszewskiego , Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w roku jubileuszowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, z niebieskiego skarbca Kościoła szczodrze udziela zupełnego odpustu pod zwykłymi warunkami.
Członkowie Straży Honorowej NSPJ oraz wierni uczestniczący w obchodach jubileuszowych, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, mogą uzyskać odpust zupełny od 1 stycznia 2019 r. do 27 grudnia 2019r.:
I.  Za uczestnictwo we Mszy Św. w dni :
     – 1 stycznia 2019r. ( 150 rocznica kanonicznego założenie bractwa),
     -19 stycznia 2019r.( 100 rocznica podniesienia bractwa do godności arcybractwa),
     -15 czerwca 2019r.(centralne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze),
     – 3 sierpnia 2019r.(rocznica śmierci założycielki Straży Honorowej NSPJ s. Marii od   Najświętszego  
Serca Bernaud – dzień modlitw o jej beatyfikację),
     -27 grudnia 2019r.( zakończenie jubileuszu z dziękczynnym Te Deum laudamus),
     – w pierwszy piątek miesiąca ( Msza Św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
II.  Za pobożne praktyki:
     – uczestnictwo w nabożeństwie Godziny Świętej w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca                                 
      ( wspólnotowo lub indywidualnie)
     – odprawienie nowenny przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa,
     – nawiedzenie miejsca związanego z kultem Serca Pana Jezusa w Polsce lub za granicą i
                      Odmówienie tam Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia , gdy tylko to będzie możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczenia przez nich dokuczliwości życia.
Odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą:
       – brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego ( w innym wypadku zyskuje się odpust cząstkowy),
       – stan łaski uświęcającej ( brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
       – przyjęcie Komunii św.,
       – odmówienie modlitwy ( np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencjach tych spraw , za które modli się każdego dnia papież),
       – wykonanie czynności związanej z odpustem ( np. Msza św., pobożna praktyka).
Wierny może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie za osobę żyjącą,  ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.
Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wykonaniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencji papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia ( wyjątkiem są osoby pozostające w obliczu śmierci) natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.
BENIA, TODZIA I HENRYK