Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września 2019 roku o godz. 08.00 w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny dla szkół podstawowych. Wzięła w niej udział młodzież dwóch szkół znajdujących się na terenie parafii –Szkoła Podstawowa nr 1 i Prywatna Szkoła Podstawowa- wraz z Dyrekcją i nauczycielami.

Mszę świętą celebrował Ksiądz Proboszcz Jan Kularski. Młodzież, pod opieką księży, zadbała o oprawę muzyczną i liturgiczną. Wielu  skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania by zacząć nowy rok szkolny w stanie łaski uświęcającej. Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Robert. Podkreślił w niej rolę zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów w życiu młodego człowieka, wskazał na to jak ważne jest budowanie relacji z Bogiem, poznawanie Go i ofiarowanie Mu swojej codzienności. Gotowi na pomnażanie talentów z łaską Bożą, wspólnie modliliśmy się o dobry i owocny rok szkolny. Ofiarowaliśmy Bogu naszą pracę i trud codziennego zdobywania wiedzy.