Msza św. ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Zgodnie z tradycją 19 października 2017 roku w naszej parafii odbyła się uroczysta Eucharystia ku czci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Przy ołtarzu licznie zgromadzili się kapłani z dekanatu. Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Skrzypczak. Ks. Kan. Jan Kularski powitał wszystkich zgromadzonych. Wymienił zaproszonych gości: Wicewojewodę Pana Andrzeja Bętkowskiego,  Dyrektora Urzędu Pracy – Pana Romana Białka, byłego prezydenta Skarżyska Pana Romana Wojcieszka, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pana Bogdana Rysia,  a także osoby reprezentujące Panią Beatę Gosiewską.

Homilię wygłosił o. Ryszard Kiełbasa, redemptorysta z parafii na Borze. Przypomniał w niej elementy biografii ks. Jerzego, wychowanie w domu rodzinnym, dojrzewające pragnienie kapłaństwa, wreszcie  heroiczną posługę błogosławionego, który był gotowy zawsze upominać się o wolność i godność dla swoich wiernych, ofiar systemu totalitarnego. Płacił za to wysoką cenę – był atakowany, szykanowany, śledzony, aż do męczeńskiej śmierci – największej ofiary, którą złożył na ołtarzu historii i Ojczyzny.

Choć został brutalnie zabity, dał świadectwo powtarzanym często przez siebie słowom: „Człowieka można prze­mocą ugiąć, ale nie można go zniewolić”. Dlatego bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko pozostał wolny i dziś jest dla nas symbolem wolności, a także tego, że ze złem nigdy nie walczy się złem. Tylko dobrem można osiągnąć to, co dla bł. Ks. Jerzego było najważniejsze: prawdę, sprawiedliwość i miłość. To On przypomina nam każdego dnia, że wszystko, co wiel­kie i piękne, rodzi się także przez cierpienie. Dziś wstawia się za nami, by nigdy nie brakowało nam wiary i sił do znoszenia cierpienia w imię najwyższych wartości