Misterium Męki Pańskiej.


Misterium Męki Pańskiej pt. „Oto Człowiek”,
powstało w oparciu o zapis czterech ewangelistów
oraz o dzieło Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”,
akcentując kontekst, w jakim dokonywał się proces, męka, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela,
próbuje dać odpowiedź na szereg pytań, jakie nasuwają się nam podczas rozważania tych
wydarzeń…


Dlaczego Sanhedryn zdecydował się aresztować Jezusa tuż przed świętem Paschy? Czy sąd, który zebrał się w nocy był zgodny z prawem?  Dlaczego Jezus nie poniósł śmierci przez ukamienowanie?  Czy pośród Najwyższej Rady żydowskiej byli kapłani sprzyjający Jezusowi?  Po co przy grobie postawiono straż?


Na te pytania próbowała odpowiedzieć młodzież z naszej parafii która zaangażowała się przygotowanie tego wyjątkowego przedstawienia.