Harce Majowe

Wielkie Harce Majowe 2016

Bez tytułu
 
Niemal 1000 osób wzięło udział w Wielkich Harcach Majowych, czyli odbywającej się co dwa lata imprezie integrującej wszystkich harcerzy z Federacji Skautingu Europejskiego w Polsce. 
Wielkie Harce Majowe są wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co dwa lata w różnych miejscach Polski. Celem takich zjazdów jest, poprzez metodę skautową, krzewienie wśród nastolatków zainteresowania kulturą i historią państwa polskiego, oderwanie ich sprzed ekranów tabletów, telefonów i komputerów oraz zorganizowanie im warunków przeżycia prawdziwej przygody na łonie natury. W tym wszystkim nie zapomina się także o innych ważnych aspektach rozwoju młodego człowieka (zdrowe życie, silny charakter, zmysł praktyczny, służba drugiemu, oraz Bóg)
Zgodnie z metodą skautową harcerze, przez 4 dni  obozowali  w lesie, w małych kilkuosobowych zastępach, w których  sami przygotowywać dla siebie posiłki. Zastępy rywalizowały pomiędzy sobą w wybranych przez siebie grach, które sprawdziły  poziom ich technik harcerskich.
Na biwaku, w nawiązaniu do przypadającej 1050 rocznicy chrztu Polski, również bardzo istotną chwilą było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez każdego chłopaka, oraz Msza Święta pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.
Patronami honorowymi wydarzenia byli: Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, Biskup Kielecki – Jan Piotrowski, Biskup polowy Wojska Polskiego – Józef Guzdek, oraz Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek.
Wydarzenie odbyło się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja.
Ks Marcin Marchewka

Zobacz galerie